ALV geeft goedkeuring clubhuis

Op de ALV van 11-10-2015 is unaniem ingestemd met de plannen voor een nieuw te bouwen clubhuis. Architecten in opleiding Steef Meijer en Max van den Berg gaven een uitgebreide toelichting op de ontwerpen en de keuze voor materialen met het daarbij horende kostenplaatje. De totale investering is begroot op iets minder dan €70.000,-. Aiolos wil dit bedrag bij elkaar brengen door een crowdfundingsactie te starten waarbij het dit bedrag van haar leden, sponsoren en supporters hoopt te kunnen lenen. Over deze actie spoedig meer!

Er waren nog meer hoogtepunten te melden van de ALV: Zo hebben we in Daniel Bakker een nieuwe penningmeester gevonden die de taak van Myrte Neijenhuis overneemt. Myrte blijft aan als bestuurslid en gaat zich als nieuwe commissaris Technische zaken o.a. richten op jeugdontwikkeling.

Tot slot werd deze nieuwe website gepresenteerd! De oude was voor het seizoen 2015 snel in elkaar geklust en dringend aan een remake toe. Onze nieuwe sponsor  Pencil 2 Pixel van Sjoerd Oosterhof heeft dit voor haar rekening genomen en zich voor 5 jaar aan het onderhoud van de site gecommitteerd. Het resultaat mag er wezen!

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.