Op de ALV van 14 April 2019 zijn Renske en Daniel als bestuursleden uitgetreden. Rachael Stoll is verkozen als nieuw bestuurslid. Zij gaat de taak van secretaris vervullen. Dennis neemt de penningmeester taken van Daniel over en er is momenteel een vacature voor een bestuurslid “Activiteiten”.

Gijs van Pruissen (voorzitter, voorzitter@bsv-aiolos.nl)
Rachael Stoll (secretaris, info@bsv-aiolos.nl)
Dennis van der Wiel (penningmeester@bsv-aiolos.nl)
Sue Calligaris (technische zaken, tc@bsv-aiolos.nl)
vacature (activiteiten, activiteiten@bsv-aiolos.nl)
Maurice Coolen (facilitair)