Het lidmaatschap van Aiolos loopt automatisch door. Mocht je willen stoppen met beachvolleyballen moet je dat schriftelijk via een email aan het secretariaat (info@bsv-aiolos.nl) laten weten.

Omdat wij in onze begroting, voorbereidingen en groepsindeling rekening houden met de leden die staan ingeschreven is het belangrijk dat je je voor aanvang van een nieuw seizoen afmeldt. Het (bestuurlijke) seizoen van Aiolos loopt van 1 april tot 31 maart zoals vastgelegd in de statuten (de oprichtingsakte).

Op het moment dat je je na 1 april afmeldt ben je in ieder geval de basiscontributie voor het lopende seizoen verschuldigd. Uiteraard kun je dan wel uitgeschreven worden voor het volgende seizoen.

Twijfel je of je nog lid ben? Stuur dan gerust een mail naar het bestuur of zij het voor je kunnen nakijken. Zo voorkom je dat je 2x contributie betaald.

In het huishoudelijk regelement zijn een aantal uitzonderingen op deze regel vastgelegd:

  • zwangerschap
  • langdurige blessures
  • langdurige ziekte

Met een beroep op deze uitzonderingen kan het lidmaatschap tussentijds worden beeindigd. Hierover beslist uiteindelijk het bestuur.